FxPro Quant cho phép bạn chuẩn hóa phong cách giao dịch của mình bằng cách biến nó thành một chiến lược giao dịch theo thuật toán. Với FxPro Quant bạn... more" />

Công cụ Xây dựng Chiến lược FxPro Quant

FxPro Quant cho phép bạn chuẩn hóa phong cách giao dịch của mình bằng cách biến nó thành một chiến lược giao dịch theo thuật toán. Với FxPro Quant bạn có thể kết nối các chỉ báo kỹ thuật, các hàm toán học và phép tính logic một cách trực quan, mà không cần phải học một ngôn ngữ lập trình cụ thể nào.

  • Giao diện kéo và thả
  • Mẫu tùy chỉnh được cho người mới bắt đầu
  • Tạo chiến lược cho cả MT4 và cTrader
  • Hướng dẫn qua video và sách điện tử để giúp bạn bắt đầu

Featured Site

Comments are closed.