ในฐานะที่เป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ฟ... more" />

ตู้ชั้นวางถ้วยรางวัลของ FxPro

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่มีนวัตกรรมมากที่สุดของโลก การบริการที่เป็นแบบอย่างของ FxPro ได้รับการยอมรับอย่างเสมอต้นเสมอปลายจากองค์กรอิสระและสื่อทางการเงินที่ควรค่าแก่การเคารพ ปีแล้วปีเล่าที่เราได้รับเกียรติอันสูงส่งเป็นอย่างมากในตำแหน่งชนะเลิศอย่างเช่น โบรกเกอร์ FX ที่ดีที่สุด (Best FX Broker), สถาบันโบรกเกอร์ที่ดีที่สุด (Best Institutional Broker) และโบรกเกอร์ STP/ECN ที่ดีที่สุด (Best STP/ECN Broker)

มีการเพิ่มรางวัลไปยังตู้ชั้นวางถ้วยรางวัลของ FxPro เป็นประจำ

Featured Site

Comments are closed.