ฉันจะคัดลอกกลยุทธ์อย่างไร? สาม... more" />

การคัดลอกกลยุทธ์

ฉันจะคัดลอกกลยุทธ์อย่างไร?

สามารถคัดลอกกลยุทธ์ได้หลายวิธีการบนแพลตฟอร์ม SuperTrader ผ่านหน้า กลยุทธ์ที่ลงรายการทุกประเภทของผู้ให้บริการกลยุทธ์ผ่านไม่ว่าทั้งหน้า ‘ภาพรวม’ จากรายการที่เฝ้าดูหรือหัวข้อผู้ดำเนินการอันดับต้น หรือทำได้โดยตรงจากหน้ารายละเอียดกลยุทธ์ที่แสดงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับกลยุทธ์จำเพาะ สามารถใช้ปุ่ม ‘คัดลอก’, ‘ยุติการคัดลอก’, ‘+’ และ ‘-‘ สำหรับแต่ละกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณสามารถที่จะเลือกการตั้งค่าการคัดลอกของคุณได้

ข้อความการแจ้งเตือนจะปรากฎเพื่อยืนยันการดำเนินการของคุณเมื่อมีการคัดลอกกลยุทธ์

Featured Site

เมื่อคุณคัดลอกกลยุทธ์ คุณจะต้องตัดสินใจว่าจะทำการจัดสรรเงินทุนเท่าใดจาก SuperTrader ของคุณไปยังมัน เมื่อมีการเริ่มต้นซื้อขายกลยุทธ์แล้ว พื้นที่แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องจะได้รับการอัปเดตเพื่อแสดงให้เห็นการลงทุนของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณและคนอื่น ๆ จะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงถึงจำนวนที่มีการลงทุนกับผู้นำที่เฉพาะเจาะจงในปัจจุบัน

เพื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการนี้ คุณจำเป็นจะต้องระบุตัวแปรการบริการจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณสำหรับกลยุทธ์ที่ใช้ เหล่านี้รวมถึง:

จำนวนเงินที่คุณต้องการจัดสรรไปยังกลยุทธ์

ร้อยละของความสูญเสียสูงสุดก่อนการซื้อขายจะได้รับการปิดโดยอัตโนมัติ

ไม่ว่าคุณจะต้องการคูณจำนวนการลงทุนค่าเริ่มต้นของกลยุทธ์หรือไม่ก็ตาม (ในปัจจุบัน ตัวคูณอัตราส่วนอนุญาตให้สามารถทำการคูณได้สูงสุดถึง 3 เท่า)

Featured Site

คุณต้องการใช้การจำกัดการขาดทุน (trailing stop) ที่ร้อยละเท่าใดของหุ้นทุนของคุณ

สามารถใช้การตั้งค่าการคัดลอกประเภทใดได้บ้างและฉันจะตั้งค่ามันอย่างไร?

สามารถใช้การตั้งค่าการคัดลอกสำหรับกลยุทธ์ดังต่อไปนี้: การจัดสรรจำนวนเงินในสกุลเงิน USD, ร้อยละของการสูญเสียขั้นสูงสุดของกลยุทธ์, ตัวคูณแบบอัตราส่วน, ร้อยละของการจำกัดการขาดทุน (หุ้นทุน) และจุดทริกเกอร์ผลกำไร สามารถกำหนดค่าทั้งหมดได้ด้วยการจำกัดการขาดทุน, การสูญเสียสูงสุดของกลยุทธ์ และจุดทริกเกอร์ผลกำไรที่สามารถแก้ไขได้ในทุก ๆ จุดโดยนักลงทุน เมื่อทำการคัดลอกกลยุทธ์ คุณจะมีตัวเลือกในการคัดลอกสถานะทั้งหมดที่ผู้นำได้เปิดผ่านช่องที่เลือกโดยอัตโนมัติ หากคุณไม่ได้เลือกช่องนี้ พอร์ตโฟลิโอของคุณจะสามารถคัดลอกได้เพียงสถานะที่ผู้นำเปิดจากเวลาที่คุณเริ่มทำการคัดลอกกลยุทธ์ที่กำลังพูดถึง

เมื่อฉันเริ่มใช้การคัดลอกกลยุทธ์และมีการเปิดการซื้อขาย จะมีการเปิดล็อตจำนวนเท่าใด?

สิ่งนี้ได้รับการกำหนดโดยอัตราส่วนระหว่างหุ้นทุนที่จัดสรรของคุณและหุ้นทุนของผู้นำ ตัวอย่างเช่น: เราขอสมมติว่าคุณได้จัดสรรจำนวนเงิน $5,000 ไปยังกลยุทธ์และคุณได้เลือกตัวคูณ 1 ดังนั้นแล้ว ให้เราสมมติว่าหุ้นทุนของผู้นำของกลยุทธ์เฉพาะนั้นคือ $10,000 หากผู้นำเปิดการซื้อขายที่ 3 ล็อต เช่นนั้แล้วคุณจะเปิดการซื้อขายด้วย 1.5 ล็อต (5,000/10,000) * 1 (ตัวคูณ) * 3 (จำนวนล็อตของผู้นำ) = 1.5

ฉันจะสามารถปิดสถานะส่วนตัวของกลยุทธ์ที่ฉันกำลังคัดลอกได้หรือไม่?

ใช่ คุณสามารถ คุณสามารถปิดการเปิดสถานะแต่ละสถานะได้จากพื้นที่ ‘การเปิดสถานะ’ ของหน้า ‘พอร์ตโฟลิโอ’ ได้ด้วยตนเอง คุณยังสามารถปิดสถานะส่วนตัวได้จากพื้นที่ ‘การเปิดสถานะ’ ของหน้ารายละเอียดกลยุทธ์ได้ด้วย เมื่อปิดแล้ว พวกมันจะแสดงบนตารางประวัติซื้อขาย

ฉันจะสามารถหยุดการคัดลอกกลยุทธ์ได้อย่างไร?

คุณสามารถยุติการคัดลอกกลยุทธ์ได้ในหลาย ๆ วิธี:

โดยการคลิกที่สัญลักษณ์ลบที่เป็นของกลยุทธ์ในหน้า ‘กลยุทธ์’

โดยการคลิก ‘ยุติ’ บนกระเบื้องที่เป็นของกลยุทธ์ใน ‘ภาพรวมกลยุทธ์’ ส่วนของหน้า ‘ภาพรวม’

Featured Site

โดยการคลิกที่สัญลักษณ์ลบที่เป็นของกลยุทธ์ในพื้นที่ ‘กลยุทธ์ที่คัดลอก’ ของหน้า ‘พอร์ตโฟลิโอ’

บนหน้ารายละเอียดของกลยุทธ์ในมุมขวามือ คลิก ‘ยุติการคัดลอก’ ได้โดยตรง

เมื่อคุณยุติการคัดลอกกลยุทธ์แล้ว การเปิดสถานะทั้งหมดในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์นั้นจะได้รับการปิดลง เงินทุนที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมดที่ใช้ได้ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์นั้นจะได้รับการโอนไปยังพอร์ตโฟลิโอของคุณโดยอัตโนมัติและกลยุทธ์จะได้รับการเก็บและจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผลการดำเนินการของพอร์ตโฟลิโอของคุณอีกต่อไป คุณมีความสามารถที่จะคัดลอกใหม่ได้ตลอดเวลา

ในแต่ละกรณี คุณจะได้รับการร้องขอให้ยืนยันการดำเนินการ หากคุณทำเช่นนั้น กลยุทธ์จะได้รับการลบออกจากพอร์ตโฟลิโอของคุณและข้อความยืนยันจะปรากฎขึ้น

Comments are closed.