Twój portfel

Jak często aktualizowane są dane o rentowności strategii i portfela?

Wszystkie dane dotyczące skuteczności są automatycznie aktualizowane co minutę.

Wykresy skuteczności są aktualizowane w różnych odstępach czasu, w zależności od danych, które wyświetlają. Na przykład wykres dzienny jest aktualizowany co minutę, wykres 7-dniowy jest aktualizowany co godzinę, wykres 30-dniowy jest aktualizowany codziennie, a wykres Od rozpoczęcia aktualizowany jest co tydzień.

Featured Site

Statystyki dotyczące wykorzystanej dźwigni finansowej, całkowitej wysokości kapitału przydzielonego do strategii oraz wolnej części kapitału są aktualizowane w czasie rzeczywistym.

Jaka jest różnica pomiędzy moimi statystykami rentowności, a statystykami rentowności lidera?

Statystyki liderów odnoszą się do wyników ich strategii, gdy Twoje statystyki odnoszą się do tego, jakie wyniki te strategie generują dla Ciebie, uwzględniając preferencje zarządzaniu ryzykiem przybrane w momencie ustawiania naśladowania strategii.

Klikając na strategię ze strony „Portfel“ możesz zobaczyć swoje osobiste wyniki odnoszące się do tej strategii. Klikając na strategię ze strony „Strategie“ zobaczysz wyniki liderów.

Co ilustrują różne wykresy rentowności w moim portfelu?

Wykresy skuteczności na stronie portfela są źródłem następujących informacji:

Wykres dzienny: pokazuje skuteczność portfela w ciągu bieżącego dnia. Skuteczność jest obliczana przez porównanie bieżącej wartości portfela z wartością portfela o północy tego samego dnia. Obliczenia te są przeprowadzane co minutę, a wykres jest aktualizowany automatycznie.

Featured Site

Wykres 7-dniowy: wyświetla skuteczność portfela w ciągu ostatnich 7 dni. Skuteczność jest obliczana przez porównanie bieżącej wartości portfela z wartością portfela o północy 6 dni wcześniej. Obliczenia te są przeprowadzane co minutę, a wykres jest aktualizowany co godzinę.

Wykres 30-dniowy: przedstawia skuteczność portfela w ciągu ostatnich 30 dni. Skuteczność jest obliczana przez porównanie bieżącej wartości portfela z wartością portfela o północy 29 dni wcześniej. Obliczenia te są przeprowadzane co minutę, a wykres jest aktualizowany codziennie.

Wykres Od rozpoczęcia: przedstawia skuteczność portfela w ciągu ostatnich 365 dni. Skuteczność jest obliczana przez porównanie bieżącej wartości portfela z wartością portfela o północy 365 dni wcześniej. Obliczenia te są przeprowadzane co minutę, a wykres jest aktualizowany co tydzień.

Wykres słupkowy Wszystkie tygodnie: wyświetla tygodniową skuteczność portfela od poniedziałku do piątku. Punkt wyjściowy jest resetowany co tydzień.

Comments are closed.