Platforma SuperTrader

Jak korzystać ze strony Przegląd?

Strona Przegląd na koncie SuperTrader zawiera informacje dotyczące Twoich osobistych wyników i Twoich najskuteczniejszych strategii.

 • Strona Przegląd podzielona jest na cztery główne sekcje:
 • Portfel: wyświetla zagregowane globalne wyniki portfela, w tym alerty FX i pasek notowań walutowych
 • Skopiowane strategie: wyświetla pięć najskuteczniejszych strategii
 • Lista obserwowanych: wyświetla trzy pierwsze pozycje z Listy obserwowanych
 • Strona Strategie: wyświetla trzy najlepsze strategie SuperTrader w przedziałach dziennym, 7-dniowym, 30-dniowym i Od rozpoczęcia.

Jak korzystać ze strony Portfel?

Sekcja Twój portfel podzielona jest na trzy główne części, które zapewniają szczegółowy wgląd w ogólną skuteczność i historię inwestycji.

Featured Site

Sekcja Ogólna skuteczność jest główną częścią strony Portfel, na której wyświetlają się zagregowane statystyki skuteczności portfela aktualizowane automatycznie co minutę, a także wykresy przedstawiające wyniki dzienne, 7-dniowe, 30-dniowe i Od rozpoczęcia inwestycji. Wyświetlane są tu również inne kluczowe dane statystyczne, takie jak suma przydzielonych środków (tj. łączna kwota pieniędzy, które są obecnie przydzielone do różnych strategii), wolny kapitał (kwota pieniędzy, która jest dostępna do kopiowania kolejnych strategii), wykorzystywana dźwignia finansowa oraz maksymalne obsunięcie kapitału (drawdown – spadek z najwyższej do najniższej pozycji wyrażony w procentach). Wszystkie te dane są aktualizowane w czasie rzeczywistym.

Strona Twój portfel zapewnia również dostęp do szczegółowych informacji na temat skopiowanych i obserwowanych strategii, co umożliwia edycję ustawień kopiowania, otwierania pozycji z możliwością zarządzania i zamykania transakcji, jak również przeglądania historii transakcji i historycznych danych statystycznych.

Jak korzystać ze strony Strategie?

Strona Strategie wyświetla listę wszystkich dostępnych strategii, które są lub mogą zostać skopiowane. Tabela pokazuje poszczególne zagregowane wyniki procentowe, np. dzienne, 30-dniowe i od rozpoczęcia. Są one automatycznie aktualizowane co minutę.

Co muszę wiedzieć o stronie „Szczegóły strategii“?

Każda strona Szczegóły strategii przestawia bieżące informacje na temat osobistych wyników, jak i wyników dostawcy danej strategii. Oferuje ona statystyki skuteczności, które zmieniają się w zależności od tego, skąd są przeglądane. Na przykład przeglądanie strony Szczegóły strategii z poziomu portfela pokazuje wyniki strategii po zastosowaniu Twoich własnych mechanizmów zarządzania ryzykiem.

Każda strona Szczegóły strategii zapewnia dostęp do następujących danych:

Featured Site

 • zagregowane wykresy skuteczności (dzienne, 7-dniowe, 30-dniowe i Od rozpoczęcia), otwarte pozycje i historia transakcji z możliwością filtrowania wyników;
 • opis strategii wraz z rodzajem transakcji realizowanych w jej ramach oraz statystykami naśladowanej strategii. W tym miejscu możesz też skopiować strategię lub dodać ją do listy obserwowanych.

Na czym opierają się ranking strategii?

Ocena każdej strategii jest średnią wyników, jakie indywidualni inwestorzy jej wystawili.

Jak mogę ocenić dostawcę strategii?

Gdy naśladujesz strategię, na jej stronie szczegółowej istnieje możliwość wystawienia jej oceny, w skali od jednej do pięciu gwiazdek.

Czy są dostępne jakieś materiały informacyjne/edukacyjne?

Tak. Jako klient FxPro SuperTrader masz dostęp do następujących zasobów:

 • Kompleksowe statystyki na temat skuteczności Twojego portfela i portfeli liderów
 • Alerty FX
 • Pasek notowań walutowych
 • Artykuły
 • Podręczniki użytkownika
 • Seminaria internetowe

Comments are closed.