Ochrona Funduszy Klienta

Jako podmiot objęty regulacją, FxPro spełnia następujące wymogi prawne odnoszące się do funduszy klientów:

Wydzielenie środków

Wszystkie środki zdeponowane w FxPro są w pełni wydzielone i trzymane na innych rachunkach bankowych niż fundusze własne firmy. Zapewnia to, że środki należące do klientów nie mogą zostać wykorzystane do żadnego innego celu. Nasze międzyokresowe i roczne raporty finansowe są audytowane na Cyprze przez PWC, wiodącego światowego audytora finansowego, co gwarantuje, że nasza działalność jest prowadzona w zgodzie z najwyższymi możliwymi standardami.

Featured Site

Ochrona inwestorów

Spółka FxPro UK Limited jest członkiem Programu wypłat odszkodowań finansowych FSCS, a FxPro Financial Services Limited jest członkiem Funduszu Kompensacji Inwestorów (ICF). Kwalifikacja roszczenia zależy od jego statusu i typu. Prosimy przejrzeć naszą dokumentację prawną i politykę kompensacji w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Dodatkowe działania, które podejmujemy

Fundusze klientów FxPro deponowane są na odrębnych kontach w takich światowych bankach jak Barclays PLC, Bank of America czy RBS. Wewnętrzne limity zapewniają dywersyfikację funduszy klientów pomiędzy bankami, podczas gdy ryzyko kredytowe jest regularnie monitorowane. Fundusze klientów są przechowywane tylko w jurysdykcjach, gdzie podział środków klientów jest wspierany przez lokalne ramy prawne.

FxPro oferuje gwarantowaną Ochronę przed Saldem Ujemnym dla wszystkich klientów w ramach umowy klienta, pod warunkiem że nie jest to wykorzystywane i akceptowane w dobrej wierze. Jesteśmy zobowiązani do ścisłej polityki zapewniającej, że klienci nie mogą stracić więcej niż ich cały kapitał.

Comments are closed.