Realizacja zleceń na platformie MT5

Rodzaje zleceń

Traders may send instructions for market orders and pending orders.

Zlecenia natychmiastowe

(Natychmiastowe) zlecenie rynkowe: Jest to zlecenie kupna lub sprzedaży po obecnej dostępnej cenie rynkowej. System automatycznie grupuje wolumeny otrzymywane od dostawców płynności i wykonuje „zlecenie rynkowe” po cenie VWAP („Średniej cenie ważonej wolumenem”), która jest ceną średnią i najlepszą dostępną w momencie wykonania.

Featured Site

Zlecenie/a oczekujące

Zlecenia stop: to zlecenia kupna lub sprzedaży w momencie, gdy rynek osiąga „cenę stop”. Kiedy rynek osiągnie „cenę stop”, uruchomione zostaje „zlecenie stop”, traktowane jako „zlecenie rynkowe” Jeśli „zlecenie stop” nie zostanie uruchomione, pozostanie ono w systemie do późniejszej daty na warunkach opisanych w części „Na czas nieokreślony (Good till Cancel)”. W przypadku kontraktów CFD na rynku FX, kontrakty spot na metale szlachetne i przyszłe „zlecenia stop” powinny być składane przy minimalnie różnej ilości pipsów od obecnej ceny rynkowej; aby dowiedzieć się więcej, proszę zapoznać się z Warunkami handlowymiMT5

Stop Loss: to zlecenie minimalizujące straty. Kiedy rynek osiągnie cenę „stop loss”, zlecenie zostaje uruchomione i jest traktowane jako „zlecenie rynkowe” Jeśli zlecenie „stop loss” nie zostanie uruchomione, pozostanie ono w systemie do późniejszej daty W przypadku kontraktów CFD na rynku FX, kontrakty spot na metale szlachetne i przyszłe zlecenia „stop loss” powinny być składane przy minimalnie różnej ilości pipsów od obecnej ceny rynkowej; aby dowiedzieć się więcej, proszę zapoznać się z Warunkami handlowymiMT5

Zlecenia limit: to zlecenia kupna lub sprzedaży w momencie, gdy rynek osiąga „cenę limit” Po osiągnięciu przez rynek „ceny limit” uruchamiane jest zlecenie, które wykonywane jest według „ceny limitu” lub lepszej. Jeśli „zlecenie limit” nie zostanie uruchomione, pozostanie ono w systemie do późniejszej daty na warunkach opisanych w części „Na czas nieokreślony (Good till Cancel)”. W przypadku kontraktów CFD na rynku FX, kontrakty spot na metale szlachetne i przyszłe „zlecenia limit” powinny być składane przy minimalnie różnej ilości pipsów od obecnej ceny rynkowej; aby dowiedzieć się więcej, proszę zapoznać się z Warunkami handlowymiMT5

Take Profit: jest to zlecenie służące do zabezpieczenia zysków. Kiedy rynek osiągnie cenę „take profit”, zlecenie zostaje uruchomione i jest traktowane jako „zlecenie rynkowe” Jeśli zlecenie „take profit” nie zostanie uruchomione, pozostanie ono w systemie do późniejszej daty W przypadku kontraktów CFD na rynku FX, kontrakty spot na metale szlachetne i przyszłe zlecenia „take profit” powinny być składane przy minimalnie różnej ilości pipsów od obecnej ceny rynkowej; aby dowiedzieć się więcej, proszę zapoznać się z Warunkami handlowymiMT5

*(Oczekujące) zlecenie rynkowe: Jest to zlecenie kupna lub sprzedaży po obecnej dostępnej cenie rynkowej. System automatycznie grupuje wolumeny otrzymywane od dostawców płynności i wykonuje „zlecenie rynkowe” po cenie VAWP („Średniej cenie ważonej wolumenem”), która jest ceną średnią i najlepszą dostępną w momencie wykonania. Jeśli „zlecenie rynkowe” zostanie uruchomione, będzie podlegało warunkom opisanym w części „Na czas nieokreślony (Good till cancel)”

Featured Site

Na czas nieokreślony („GTC”) (= Termin wygaśnięcia): to ustawienie czasowe, do którego klient może się odnieść przy „zleceniach oczekujących”. Klient może wybrać konkretną datę w przyszłości, do której zlecenie pozostanie „live” i oczekiwać będzie na wykonanie; jeśli zlecenie nie zostanie uruchomione w tym czasie, zostanie ono usunięte z systemu.

Modyfikacja/Anulowanie oczekującego zlecenia klient może modyfikować/anulować zlecenia oczekujące, jeśli rynek nie osiągnął ceny ustalonej przez klienta.

Przeliczanie kursu: to praktyka podawania klientowi drugorzędnego kursu po złożeniu „zlecenia natychmiastowego”; klient musi zgodzić się na ten kurs, zanim zlecenie zostanie uruchomione. FxPro będzie przeliczać kurs „zleceń natychmiastowych” jeśli pierwotnie żądana przez klienta cena nie będzie dostępna. Drugorzędny kurs podany klientowi jest następną możliwą ceną otrzymaną przez FxPro od dostawców płynności. FxPro nie przelicza kursów „zleceń oczekujących”

Poślizg cenowy: w czasie, gdy zlecenie jest gotowe do wykonania, konkretna cena zażądana przez klienta może nie być dostępna; dlatego też zlecenie zostanie wykonane po cenie o ilości pipsów jak najbliższej zażądanej przez klienta ceny. Jeśli cena wykonania jest lepsza niż cena zażądana przez klienta, mówimy o „pozytywnym poślizgu”. Analogicznie, jeśli cena wykonania jest gorsza niż cena zażądana przez klienta, mówimy o „negatywnym poślizgu”. Proszę pamiętać, że „poślizg cenowy” to normalna praktyka rynkowa, regularnie występująca na rynkach wymiany walutowej pod konkretnymi warunkami*, jak na przykład brak płynności czy niestabilność z powodu zapowiedzi, wydarzeń ekonomicznych czy możliwości rynkowych. Oprogramowanie FxPro służące do automatycznego wykonywania zleceń nie bazuje na żadnych parametrach indywidualnych powiązanych z wykonywaniem zleceń poprzez konta konkretnych klientów

*Proszę pamiętać, że nie są to jedyne warunki.

Comments are closed.