Pytania ogólne

Czy FxPro jest przedmiotem regulacji?

Działalność spółki FxPro Financial Services Limited jest zatwierdzona i regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (Cyprus Securities and Exchange Commission, CySEC, nr licencji 078/07) i Urząd Nadzoru Finansowego Republiki Południowej Afryki (Financial Services Board, FSB, nr licencji 45052). Spółka FxPro UK Limited jest zatwierdzona i regulowana przez Financial Conduct Authority (FCA, nr rejestracyjny 509956).

Zgodnie z unijną dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID), spółki FxPro Financial Services Limited i FxPro UK Limited mogą przenieść działalność do innego państwa członkowskiego UE.

Featured Site

Jak długo FxPro istnieje na rynku?

Spółka FxPro Financial Services Limited została zarejestrowana 31 lipca 2006 r. i otrzymała licencję CySEC 5 marca 2007 r. Spółka FxPro UK Limited została objęta nadzorem Financial Services Authority (FSA) 18 sierpnia 2010 r. Licencja została odnowiona przez FCA 1 kwietnia 2013 r. po rozwiązaniu FSA, którego kompetencje zostały rozdzielone między Prudential Regulation Authority (PRA) i FCA.

Jak wygląda model realizacji zleceń w FxPro?

FxPro zapewnia realizację zleceń w modelu No Dealing Desk i dostęp do bogatych zasobów płynności i konkurencyjnej oferty cenowej.

Jakie są zalety handlu z FxPro?

FxPro to broker No Dealing Desk zapewniający profesjonalne warunki i najlepszą technologię realizacji zleceń oraz dostęp do bogatego zasobu płynności.

Wszystkim naszym klientom udostępniamy bezpłatne materiały edukacyjne, zaawansowane narzędzia transakcyjne, bezpłatne demonstracyjne konta transakcyjne i całodobową obsługę klienta w dni robocze, aby pomóc im przeprowadzać udane transakcje CFD.

Jako zdecydowany zwolennik przejrzystości i uczciwości transakcji, FxPro gwarantuje, że środki finansowe klienta pozostają całkowicie oddzielone od funduszy spółki i są przechowywane na oddzielnych rachunkach bankowych w dużych bankach europejskich, m.in. Barclays Bank PLC, Credit Suisse AG i Royal Bank of Scotland.

Featured Site

Jaka jest różnica pomiędzy fxpro.com, a fxpro.co.uk?

Spółka FxPro Financial Services Limited jest zatwierdzona i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) oraz South Africa Financial Services Board (FSB), a spółka FxPro Financial Services Limited jest regulowana przez Financial Conduct Authority (FCA).

Klienci FxPro UK Limited obecnie nie mają możliwości korzystania z platformy FxPro SuperTrader, składania wniosków o wydanie karty FxPro MasterCard i mogą dokonywać wpłat i wypłat wyłącznie za pomocą konta bankowego lub karty kredytowej/debetowej.

Czy moje dane osobowe są u was bezpieczne?

FxPro stosuje liczne środki zapobiegawcze, aby upewnić się, że dane osobiste, które dostarczasz, będą zachowane w pełnej poufności i będą bezpiecznie przechowywane, w sposób uniemożliwiający dostanie się ich w niepowołane ręce. Twoje hasło jest szyfrowane i nawet nasz personel nie ma do niego dostępu, Twoje dane osobowe są przechowywane na bezpiecznych serwerach, a dostęp do nich ma tylko wąska grupa upoważnionych pracowników.

Czy moje środki są u was bezpieczne?

W FxPro uważamy, że bezpieczeństwo środków naszych klientów jest sprawą najwyższej wagi. Dlatego zapewniamy, że wszystkie środki naszych klientów są zdeponowane na oddzielnych rachunkach bankowych prowadzonych przez uznane na świecie instytucje finansowe jak: Barclays czy Credit Suisse.

Ponadto FxPro jest członkiem Investor Compensation Fund (Funduszu kompensacji inwestorów) oraz Financial Services Compensation Scheme (Program wypłat odszkodowań finansowych FSCS) (Zobacz ‚Czy środki które deponuję na moim koncie FxPro są w jakikolwiek sposób ubezpieczone?)

Czy jest możliwa strata większej ilości pieniędzy niż ta, która została zdeponowana?

FxPro wykorzystuje zautomatyzowany system monitorowania transakcji i zarządzania ryzykiem, aby chronić klientów przed stratami przekraczającymi pierwotnie zainwestowaną kwotę.

Dlatego, jeżeli korzystasz z platformy MT4, FxPro ma prawo rozpocząć zamykanie otwartych w danym momencie pozycji, zaczynając od najmniej opłacalnych, gdy poziom depozytu zabezpieczającego na Twoim koncie spadnie poniżej 25%. Jeżeli poziom depozytu zabezpieczającego na Twoim koncie wyniesie 20% lub mniej, wszystkie otwarte pozycje zostaną automatycznie zamknięte po bieżącej cenie rynkowej, zgodnie z naszą polityką realizacji zleceń.

Featured Site

Jeżeli korzystasz z platform MT5 lub cTrader, FxPro ma prawo rozpocząć zamykanie otwartych w danym momencie pozycji, zaczynając od wymagającej najwyższego depozytu zabezpieczającego, gdy poziom depozytu zabezpieczającego na Twoim koncie spadnie poniżej 40%. Jeżeli poziom depozytu zabezpieczającego na Twoim koncie wyniesie 30% lub mniej, wszystkie otwarte pozycje zostaną automatycznie zamknięte po bieżącej cenie rynkowej, zgodnie z naszą polityką realizacji zleceń.

FxPro oferuje klientom system ochrony przed saldem ujemnym w ramach umowy z klientem, tym samym chroniąc klientów przed stratami przewyższającymi zainwestowaną kwotę. Mimo że nie jest to wymóg ustawowy, FxPro świadczy tę usługę, o ile klient korzysta z niej w dobrej wierze i w należyty sposób.

Czy podajecie ceny z dokładnością do 5 miejsc po przecinku?

W trosce o precyzję, kursy większości par walutowych podajemy z dokładnością do 5 miejsc po przecinku. Ułatwia nam to zminimalizowanie spreadów i oferowanie naszym klientom konkurencyjnych cen. Kursy pozostałych par walutowych podajemy z dokładnością do 4 miejsc po przecinku, z wyjątkiem jena japońskiego, dla którego wartości podajemy z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

Czy gwarantujecie zlecenia?

Nie jesteśmy w stanie w pełni gwarantować zleceń, ponieważ w określonych warunkach rynkowych, przede wszystkim w okresie dużej niestabilności lub ograniczonej płynności, realizacja oczekujących zleceń po zadeklarowanej cenie może okazać się niemożliwa. W takich warunkach FxPro zastrzega sobie prawo do modyfikacji ceny otwarcia lub zamknięcia i zaoferowania kolejnej najlepszej ceny.

Zlecenie stop-loss może posłużyć jako dodatkowa strategia ograniczenia ryzyka. Nigdy jednak nie gwarantujemy realizacji zlecenia stop-loss, ponieważ cena podana przy składaniu zlecenia stop-loss stanowi określony próg. W przypadku, gdy dany instrument finansowy osiągnie cenę progową, Twoje zlecenie stop-loss zostanie potraktowane jak zlecenie po cenie rynkowej i zostanie zrealizowane po średniej cenie ważonej wolumenem (VWAP), zgodnie z polityką realizacji zleceń. W nietypowych warunkach i przy dużej niestabilności zlecenie stop-loss może zostać zrealizowane po niższej cenie.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Jakie wartości spread oferujecie?

Oferujemy konkurencyjne spready zmienne i stałe na platformie FxPro MT4 oraz spready zmienne na platformach FxPro MT5 i FxPro cTrader.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć nasze spready

Comments are closed.