FxPro Trading Advantages

Biorąc pod uwagę rozmiar i kierunki transakcji zawieranych przez naszych klientów, jesteśmy w stanie wewnętrznie rozliczyć znaczną część przepływu zleceń. Minimalizuje to nasze ryzyko, nie powodując jednocześnie żadnej ingerencji w zawierane transakcje. Nie wszystkie transakcje naszych klientów zostają zabezpieczone, tak więc nasze rezydualne ryzyko pozostaje do wysokości swojego rynkowego limitu wewnątrz. Pozostałe ryzyko zostaje zabezpieczone zewnętrznie.

FxPro agreguje ceny od wielu dostawców płynności. Ty otrzymujesz najlepsze oferty kupna i sprzedaży dostępne w danej chwili, nawet jeśli pochodzą one z różnych źródeł.

Featured Site

Nasza polityka cenowa jest w pełni przejrzysta. cTrader: 45 USD od każdego 1 mln USD będącego przedmiotem obrotu (na otwarcie i zamknięcie pozycji).MT4: Marża dla foreksu lub metali notowalnych.

Twoje zamówienia są następnie realizowane całkowicie anonimowo. Wymienione instytucje nie mają dostępu do informacji związanych z Twoimi limitami stop loss, take profit, ani jakimikolwiek innymi danymi poufnymi.

Comments are closed.