FxPro Metatrader 5

Jaka prowizja pobierana jest za transakcje na platformie MT5?

Nie pobieramy żadnych prowizji za otwarcie ani zamknięcie pozycji na platformie MT5. FxPro dolicza za to niewielką marżę do spreadu. Nie pobieramy również prowizji od transakcji na kontraktach futures i indeksach.

Jakie spready oferujecie na platformie MT5?

Spready na platformie MT5 różnią w zależności od warunków rynkowych. Możesz sprawdzić minimalne i średnie spready obowiązujące na platformie MT5 tutaj

Featured Site

Jak mogę się zalogować na platformie MT5?

Możesz zalogować się w terminalu z menu w lewym górnym rogu ekranu. W tym celu kliknij „Plik”, a następnie „Zaloguj”. Pojawi się nowe okno, w którym zostaniesz poproszony o podanie danych logowania, hasła i serwera przypisanego do Twojego konta.

Dane logowania otrzymasz e-mailem po zatwierdzeniu przez nas Twojego konta. Dane logowania na konto demo można uzyskać także za pośrednictwem FxPro Direct (direct.fxpro.com dla użytkowników podlegających regulacji CySEC lub direct.fxpro.co.uk dla użytkowników podlegających regulacji FCA). Aby je sprawdzić, zaloguj się na konto FxPro Direct, na liście po lewej stronie kliknij „Mój profil”, a następnie na stronie „Mój profil” kliknij kartę „Dane logowania na platformie”.

Jak złożyć nowe zlecenie rynkowe na platformie MT5?

Zlecenie jest instrukcją otwarcia pozycji po bieżącej cenie rynkowej.

Istnieje wiele sposobów składania zlecenia rynkowego w terminalu MT5:

  • Kliknięcie przycisku „Nowe zlecenie” na „Standardowym” pasku narzędzi
  • Wybór opcji „Nowe zlecenie” z rozwijanego menu „Narzędzia”
  • Naciśnięcie klawisza F9
  • Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w oknie „Obserwacja rynku” i wybór opcji „Nowe zlecenie”
  • Dwukrotne kliknięcie wybranego instrumentu w oknie „Obserwacja rynku”
  • Opcja Transakcje za jednym kliknięciem

Każdy z powyższych kroków otworzy okno „Zlecenie”. To umożliwi Ci dostosowanie parametrów pozycji, którą chcesz otworzyć. W polu „Symbol” możesz zmienić instrument, a w polu „Wolumen” ustawić wielkość zlecenia (lot). Możesz również ustawić poziomy stop-loss i take-profit. Następnie kliknij przycisk „Sprzedaj po cenie rynkowej”, aby otworzyć krótką pozycję, lub „Kup po cenie rynkowej”, aby otworzyć długą pozycję.

Featured Site

Jak złożyć nowe zlecenie oczekujące na platformie MT5?

Zlecenie oczekujące to instrukcja otwarcia pozycji w momencie, kiedy instrument osiągnie określoną, wstępnie zdefiniowaną przez Ciebie cenę.

Możesz złożyć zlecenie oczekujące, korzystając z głównego okna „Zlecenie” [Zobacz pytanie Jak złożyć nowe zlecenie rynkowe na platformie MT5?]. Wystarczy zmienić „Typ” z „Natychmiastowa realizacja” na „Zlecenie oczekujące”. Pojawi się rozwijane menu, w którym zostaniesz zapytany, czy planowane zlecenie oczekujące jest typu Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop, Buy Stop Limit czy Sell Stop Limit, i otrzymasz możliwość ustawienia limitu ceny oraz daty i godziny wygaśnięcia zlecenia.

Jak zmienić lub usunąć zlecenie oczekujące na platformie MT5?

W razie potrzeby, aby zmodyfikować lub usunąć złożone wcześniej zlecenie oczekujące, wyszukaj je w oknie „Terminal” u dołu ekranu platformy MT5. Otwarte zlecenia pojawiają się powyżej danych konta, natomiast zlecenia, które nie zostały jeszcze zrealizowane, pojawiają się pod nimi. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub dwukrotnie lewym zlecenie, które chcesz zmienić lub skasować. Pojawi się wyskakujące okno, w którym będziesz mógł wybrać opcję „Zmień lub skasuj zlecenie”. Pojawi się okno „Zlecenie”, w którym będziesz mógł zmienić próg cenowy zlecenia, ponownie ustawić datę wygaśnięcia zlecenia, ustawić poziomy stop-loss i take-profit lub całkowicie skasować zlecenie.

Możesz także skasować zlecenie, klikając symbol „X” w prawym dolnym rogu terminala MT5.

Dlaczego moje zlecenie oczekujące nie zostało zrealizowane?

Jeśli Twoje zlecenie oczekujące nie zostało zrealizowane, być może nie miałeś wystarczających środków, aby otworzyć pozycję w momencie, gdy został osiągnięty próg cenowy zlecenia oczekującego. Dopóki określony próg cenowy nie zostanie osiągnięty, Twoje zlecenie oczekujące również nie zostanie zrealizowane. Pamiętaj, że w przypadku oczekujących zleceń sprzedaży cena kupna musi osiągnąć wyznaczony przez Ciebie poziom. W przypadku oczekujących zleceń kupna, cena sprzedaży musi osiągnąć wyznaczony przez Ciebie poziom.

Jak zamknąć pozycję na platformie MT5?

Aby zamknąć otwartą pozycję ręcznie, najpierw znajdź zlecenie w oknie terminala platformy MT5 w dolnej części ekranu MT5. Kliknij prawym przyciskiem myszy zlecenie, które chciałbyś zamknąć, i naciśnij „Zamknij zlecenie” lub dwukrotnie kliknij zlecenie, aby otworzyć okno „Zlecenie” i w nim wybrać polecenie zamknięcia zlecenia.

Jeśli ustawiłeś poprawnie poziomy stop-loss i take-profit, Twoje zlecenie zostanie automatycznie zamknięte, gdy cena rynkowa osiągnie jeden z określonych przez Ciebie poziomów.

Featured Site

Jaki jest poziom depozytu zabezpieczającego na moim koncie MT5?

Poziom depozytu zabezpieczającego (%) obliczany jest w następujący sposób: Kapitał/Depozyt zabezpieczający x 100

FxPro umożliwia inwestorom monitorowanie depozytu zabezpieczającego w czasie rzeczywistym i zapewnia ochronę przed saldem ujemnym, chroniąc klientów przed stratami przewyższającymi zainwestowaną kwotę.

Jeżeli poziom depozytu zabezpieczającego na Twoim koncie spadnie poniżej 40%, mamy prawo rozpocząć zamykanie otwartych w danym momencie pozycji, zaczynając od wymagającej najwyższego depozytu zabezpieczającego. Jeżeli poziom depozytu zabezpieczającego na Twoim koncie wyniesie 30% lub mniej, wszystkie otwarte pozycje zostaną automatycznie zamknięte po bieżącej cenie rynkowej, zgodnie z naszą polityką realizacji zleceń.

Gdzie mogę znaleźć saldo konta i historię transakcji na platformie MT5?

Wszystkie informacje dotyczące konta i historię transakcji znajdziesz w oknie „Terminal” u dołu ekranu platformy MT5. U dołu tego okna znajdziesz następujące zakładki:

  • Handel: wyświetla Twoje obecne saldo, wartość kapitału, depozyt zabezpieczający, wolny depozyt zabezpieczający, poziomy depozytu zabezpieczającego, jak również wszystkie otwarte pozycje i zlecenia oczekujące.
  • Historia konta: wyświetla pełne zestawienie złożonych przez Ciebie zleceń, w tym datę i godzinę, rodzaj, wartość, rodzaj instrumentu, cenę otwarcia, poziomy take-profit i stop-loss, cenę i czas zamknięcia, opłaty i zyski z tytułu swapu.
  • Dziennik: wyświetla listę wszystkich Twoich działań w terminalu MT4 oraz daty i godziny ich realizacji.

Czy mogę eksportować historię transakcji z platformy MT5?

Możesz wygenerować raport podsumowujący historię transakcji i wyeksportować go do osobnego pliku HTML lub arkusza Excel. W tym celu zaloguj się na terminal MT5 i kliknij zakładkę „Historia konta” na dole okna „Terminal” znajdującego się u dołu ekranu platformy MT5. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obrębie okna i naciśnij „Raport”. Pojawi się nowe menu, w którym będziesz mógł wybrać format raportu (HTML lub XML).

Dlaczego nie mogę złożyć zlecenia na platformie MT5?

Twoje zlecenie może zostać odrzucone, jeśli nie masz wystarczającego poziomu depozytu zabezpieczającego na koncie, aby pokryć pozycję, którą próbujesz otworzyć.

Dlaczego przycisk „Zmień“ jest nieaktywny kiedy staram się ustawić poziomy stop-loss lub take-profit dla istniejącego zlecenia.

Jeśli przycisk „Zmień” jest nieaktywny, gdy próbujesz ustawić poziomy stop-loss lub take-profit dla danego zlecenia, być może wyznaczyłeś poziomy stop-loss i take-profit zbyt blisko ceny rynkowej. Mogłeś także wyznaczyć poziomy po złej stronie bieżącej ceny.

Pamiętaj, że w przypadku krótkich pozycji (zleceń sprzedaży), poziom stop-loss musi zostać wyznaczony powyżej aktualnej ceny rynkowej, a poziom take-profit – poniżej.

Comments are closed.