Dźwignia finansowana na rynku forex

FxPro wykorzystuje lewarowanie dynamiczne, automatycznie dostosowujące się do pozycji handlowych klienta. W miarę wzrostu wielkości środków inwestowanych przez klienta dla poszczególnych instrumentów, zmniejszeniu ulega maksymalna oferowana dźwignia, jak przedstawia to poniższa tabela. Przedstawiona struktura lewarowania dotyczy tylko transakcji na rynku forex.

Zasadę tę stosuje się dla indywidualnych instrumentów handlowych, więc jeśli klient posiada otwarte pozycje w wielu instrumentach, lewarowanie obliczane jest osobno dla każdego z nich. Przykładowo, jeśli gracz posiada otwarte zlecenie kupna 300 lotów pary USDJPY a następnie zaczyna handlować parą EURUSD, to aktualne pozycje USDJPY nie będą miały wpływu na wymagania marży dla pary EURUSD.

Featured Site

Sumę pozycji oblicza się w następujący sposób. Załóżmy, że gracz posiada 300 lotów do kupna i 200 lotów do sprzedaży. Aby obliczyć wymaganą marżę należy wybrać stronę z największą kwotą (sumą). W tym przypadku stroną o największej wartości jest zlecenie kupna 300 lotów, co oznacza, że liczba 300 będzie wartością wykorzystaną do obliczenia wymaganej marży. Dodatkowo, gracz posiadający sześć (6) otwartych pozycji kupna (lub sprzedaży) 50 lotów oraz gracz posiadający jedną otwartą pozycję kupna (lub sprzedaży) 300 lotów muszą posiadać taką samą marżę, przy założeniu, że ustawienia lewarowania są dla ich kont identyczne.

Ilość otwartych lotów Maksymalna dźwignia finansowa
>0-300 Max 1:100*
>300-500 Max 1:50*
500+ Max 1:33*

* lub dźwignia finansowa klienta, w zależności która jest mniejsza

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy dźwignia konta ma wartość niższą, niż podana w tabeli, stosuje się dźwignię konta.

Przykład 1:

Dźwignia finansowa konta klienta – 1:100

W takim przypadku dźwignia konta jest niższa lub równa dla wszystkich odpowiednich wartości podanych w tabeli monitorowania lewarowania, co oznacza, że wysokość wymaganej marży nie ulega zmianie.

Featured Site

Comments are closed.