Działania korporacyjne

Wymagany depozyt zabezpieczający na akcje z nadchodzącym raportem zarobkowym i/lub korporacyjnym i/lub z innych działań (zwanych zbiorczo „wydarzeniem korporacyjnym”) mogą wzrosnąć nie więcej niż 5 razy normalny procent na 5 dni roboczych przed wydarzeniem korporacyjnym i mogą pozostawać w mocy po tym wydarzeniu według uznania FxPro.

W wymienionym okresie nowe wymagania marginesowe będą miały zastosowanie dla wszystkich istniejących i nowych transakcji. Klienci FxPro pozostają w pełni odpowiedzialni za monitorowanie zarówno wymaganego marginesu dla ich kont, jak i wolnego marginesu przed, w trakcie i po zakończeniu danego okresu. W rezultacie klienci FxPro rozumieją i akceptują fakt, że na ich konta mogą zostać nałożone wezwania marginesu i/lub stop outy.

Featured Site

Dywidendy

 • FxPro zastrzega sobie prawo do zwiększenia wymogów dotyczących depozytu środków własnych przed przydziałem dywidendy.
 • Długie pozycje – Klienci posiadający długie pozycje w pierwszym dniu notowania akcji bez prawa do dywidendy otrzymają dywidendę w formie korekty salda środków pieniężnych (depozyt środków).
 • Krótkie pozycje – Klienci posiadający krótkie pozycje w pierwszym dniu notowania akcji bez prawa do dywidendy zostaną obciążeni kwotą dywidendy w formie korekty salda środków pieniężnych (wypłata środków).

Uwaga: Dywidenda może zostać zaoferowana w formie akcji. Kwotę dywidendy oblicza się na podstawie cen akcji w celu ustalenia wielkości korekty salda środków pieniężnych (patrz korekty wartości cząstkowych akcji).

Korekty cząstkowych wartości akcji

W przypadku gdy działania korporacyjne spowodują powstanie pozycji cząstkowej, składnik cząstkowy można wyrazić w formie korekty salda niezależnie od działań podejmowanych względem całkowitej pozycji. Wartość korekty będzie równa pozycji cząstkowej pomnożonej przez skorygowaną cenę zamknięcia na dzień przypadający przed pierwszym dniem notowania akcji bez prawa do dywidendy.

Podział akcji

Zwykły podział akcji

Ponieważ taki podział nie ma wpływu na wartość giełdową spółki, podejmowane działania polegają na odzwierciedleniu dotychczasowego stanu posiadania akcji przez klienta z uwzględnieniem ogłoszonego współczynnika podziału.

Przykład:
 • Klient kupił 100 akcji AAPL w cenie 400 dolarów, które obecnie wyceniane są na poziomie 500 dolarów. AAPL ogłasza podział akcji w stosunku 1:2 (dwie akcje za jedną).
 • Pozycję na 100 akcji klienta zamyka się bez zmian.
 • Klientowi otwiera się 2 nowe pozycje z 100 akcjami w każdej z ceną otwarcia na poziomie 200 dolarów; nowa cena rynkowa wynosi 250 dolarów
 • Nie wypływa to w żaden sposób na stan posiadania klienta, gdyż kapitał pozostał na takim samym poziomie jak przed podziałem akcji
Odwrócony podział akcji

Także w tym przypadku działanie to nie ma wpływu na wartość giełdową spółki, a pozycje klienta muszą zostać skorygowane tylko w celu uwzględnienia nowej ceny akcji.

Przykład:
 • Klient kupił 100 akcji AAPL w cenie 400 dolarów, które obecnie wyceniane są na poziomie 500 dolarów. AAPL ogłasza podział akcji w stosunku 10:1.
 • Pozycję na 100 akcji klienta zamyka się bez zmian.
 • Klientowi otwiera się 1 nową pozycję z 10 akcjami z ceną otwarcia na poziomie 4000 dolarów; nowa cena rynkowa wynosi 5000 dolarów
 • Nie wypływa to w żaden sposób na stan posiadania klienta, gdyż kapitał pozostał na takim samym poziomie jak przed podziałem akcji

Emisja praw poboru akcji

Możliwe są następujące wyniki: Przydział akcji wynikających z prawa poboru, przyznanie kontraktu CFD na prawa poboru lub korekta salda środków pieniężnych.

Featured Site

 • Chociaż emisja praw poboru akcji daje klientowi możliwość zakupu akcji w obniżonej cenie, cena akcji obniży się również w rezultacie obniżenia wartości akcji w wyniku większej podaży.
 • Działania mające na celu zapobieganie spekulowaniu na zniżkę ceny po ogłoszeniu emisji praw poboru

Comments are closed.