Realizacja zleceń na platformie cTrader od FxPro

Rodzaje zleceń

Każdy, kto handluje z FxPro cTrader może umieścić zarówno zamówienia stałe jak i tez i zamówienie oczekujące.

Zamowienia natychmiastowe

(Natychmiastowe) Zlecenie rynkowe: jest to zlecenie kupna lub sprzedaży na bazie dostępnej, bieżącej ceny rynkowej. System automatycznie łączy/podsumowuje tom informacji otrzymanych od dostawcy na rynku i wykonuje „zamówienie handlowe”, na VWAP („średnia cena oparta na ilosci”). W rezultacie system generuje najlepsza, średnia cenę dostępne w czasie/momencie wykonania zamówienia.

Featured Site

Zamówienia oczekujące

Zlecenia Stop: jest to zlecenie kupna lub sprzedaży w momencie, kiedy rynek osiągnie ” stop cenę’’. W momencie, kiedy rynek osiągnie/zatrzyma się na „Stop cenie”, “ zlecenie jest kwalifikowane, jako” zlecenie rynkowe”*. Jeśli „zlecenie stop” nie jest wyzwalane pozostanie ono w systemie az do kolejnego terminu zgodnie z warunkami opisanymi w sekcji „Zamówienie dobre do momentu anulowania”. ”Zatrzymaj zlecenie”, stop order, może być umieszczone bez jakichkolwiek ograniczeń jak najbliżej bieżącej ceny rynkowej.

Zlecenia Stop: jest to zlecenie kupna lub sprzedaży w momencie, kiedy rynek osiągnie ” stop cenę’’. W momencie, kiedy rynek osiągnie/zatrzyma się na „Stop cenie”, “ zlecenie jest kwalifikowane, jako” zlecenie rynkowe”*. Jeśli „zlecenie stop” nie jest wyzwalane pozostanie ono w systemie az do kolejnego terminu zgodnie z warunkami opisanymi w sekcji „Zamówienie dobre do momentu anulowania”. ”Zatrzymaj zlecenie”, stop order, może być umieszczone bez jakichkolwiek ograniczeń jak najbliżej bieżącej ceny rynkowej.

Zlecenie z limitem (Limit Order): jest to zlecenie kupna lub sprzedaży po osiągnięciu przez rynek „ceny limitu”. Po osiągnięciu przez rynek „ceny limitu” uruchamiane jest zlecenie, które wykonywane jest wg „ceny limitu” lub lepszej ceny. Jeśli zlecenie z limitem zostanie wykonane częściowo, dla pozostałej ilości zostanie automatycznie utworzone nowe zlecenie z limitem, które zostanie wykonane po osiągnięciu przez cenę rynkową pierwotnie żądanej „ceny limitu”. Jeśli „zlecenie z limitem” nie zostanie uruchomione, pozostanie ono w systemie do późniejszej daty na warunkach opisanych w części „Na czas nieokreślony (Good till Cancel)”. „Zlecenia z limitem” można tworzyć w cenie możliwie zbliżonej do bieżącej ceny rynkowej; nie występują ograniczenia.

Odbierz zysk: zamówienie, które zabezpiecza zysk. W momencie, kiedy rynek osiągnie „odbierz/przyjmij cenę zysku” zamówienie jest wyzwalane/realizowane i traktuje się je, jako ‚zamówienie z limitem’. Jeśli „odbierz zysk” nie jest wyzwalane/realizowane pozostaje ono w systemie az do późniejszego terminu. Zlecenie „Odbierz zysk’’ Take Profit” może być umieszczone bez ograniczeń jak najbliżej bieżącej ceny rynkowej.

*(Oczekujące) Zlecenie Rynkowe: jest to zlecenie kupna lub sprzedaży na bazie bieżącej/dostępnej ceny rynkowej. System automatycznie łączy/podsumowuje wielkość/tom informacji otrzymanej od dostawcy i dokonuje/realizuje „zamówienie rynkowe” na VWAP (” średnia cena oparta na ilości”). Jest to średnia, najlepsza cena dostępne w momencie wykonania/realizacji zamówienia. Zamówienie w momencie realizacji podlega warunkom opisanym w sekcjach, “Good till Day” dobre do dzisiaj i „Good till cancel”, Dobre do momentu wygaśnięcia/anulowania.

Featured Site

Dobre do momentu wygaśnięcia/anulowania (GTC) wygaśnięcie: jest to ustawienie czasu na zamówieniu, które klient może zastosować” do zamówień oczekujących”. Klient może wybrać określoną datę w przyszłości, co powoduje, iż zamówienie jest „żywe/aktualne” az do czasu/momentu wykonania/realizacji. Zamówienie zostanie usunięte z systemu, jeśli jego realizacja nie nastąpi w czasie określonym przez klienta.

Dobre do dnia (GTD): jest to ustawienie, które, który stosuje się do „zamówień oczekujących” realizowane przez platformę cTrader. Definiuje/określa okres pierwszych 5 sekund w momencie, gdy zamówienie jest realizowane; Podczas tych 5 sekund zamówienie oczekuje na realizacje zgodnie z typem zamówienia opisanym powyżej.

Modyfikacja / anulowanie zlecenia oczekującego: Zlecenie może zostać zmodyfikowane przez klienta, jeśli rynek nie osiągnie poziomu cen, jaki określił klient, a jego zlecenie nie zostało w międzyczasie anulowane. Zlecenie zostanie anulowane w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji:

  • jeśli żądana cena przekroczy cenę rynkową o ponad 50 000 PIPS; lub
  • jeśli klient ręcznie anuluje zlecenie przed osiągnięciem przez rynek poziomu cen, jaki określił klient; lub
  • jeśli klient ustali ramy czasowe ważności, a ważność ta wygaśnie; lub
  • po 200 nieudanych próbach wykonania zlecenia.

Poślizg cenowy: w czasie/momencie, kiedy zamówienie jest przedstawione do realizacji, konkretna cena wymagana przez klienta może nie być dostępna; w związku, z czym zamówienie zostanie dokonane, do najbliższej liczby pipsow zbliżonych do ceny, której zażądał klient. Sytuacja, w której cena realizacji jest lepsze niż cena zadana przez klienta, jest referowana, jako “pozytywny poślizg cenowy”. Sytuacja, w której cena realizacji jest gorsza niż cena zadana przez klienta nazywa się „negatywnym poślizgiem cenowym”. Trzeba, wziasc pod uwagę, iz „poślizg” jest normalna cena na rynku i regularnym elementem rynków wymiany walut w warunkach braku płynności, niestabilność spowodowanych ogłoszeniami/ wiadomościami, zdarzeniami ekonomicznymi oraz otwarciami rynków. Oprogramowanie automatycznej realizacji FxPro nie działa w oparciu na indywidualnych, poszczególnych parametrach związanych z realizacją zamówień poprzez konta określonego klienta.

* Należy pamiętać, że nie jest to wyczerpujący wykaz.

Prowizja: w kontekście cTrader, prowizja będzie pobrana od klienta; dalsza informacja dostępna jest na stronie www.fxpro.com/pl/trading/cfd/ecn.

Featured Site

Comments are closed.