Naśladowanie strategii

Jak naśladować strategię?

Strategia na platformie SuperTrader może być naśladowana na kilka sposobów. Poprzez stronę strategii, która wymienia pełną listę typów dostawców strategii, poprzez stronę „Przegląd“, bądź z listy obserwowanych, widoku najlepszych osiągów lub bezpośrednio ze strony detali strategii, wyświetlającej wszystkie informacje o niej. Przyciski „Naśladuj“, „Przestań naśladować“ , „+“ oraz „-“ są dostępne dla każdej strategii pozwalając na wybór jej ustawień.

Powiadomienie potwierdzające Twój wybór zostanie wyświetlone, gdy strategia zacznie być naśladowana.

Featured Site

Gdy naśladujesz strategię, masz możliwość dostosowania jaka część środków z Twojego konta SuperTrader zostanie w nią alokowana. Gdy strategia zacznie handel, odpowiednie obszary strony zaczną być aktualizowane tak, aby oddać Twoją inwestycję. W ten sposób Ty i inni będziecie mogli zobaczyć jak zmienia się ilość środków zainwestowanych z danym liderem.

Aby zakończyć proces wyboru ustawień strategii należy ustawić osobiste parametry zarządzania ryzykiem, których będzie miała przestrzegać strategia. Są to:

Ilość środków, które chcesz alokować w strategię.

Maksymalny spadek wartości wyrażony w procentach, którego przekroczenie spowoduje automatyczne zakończenie inwestycji.

Czy życzysz sobie, aby domyślna kwota inwestycji została pomnożona (Mnożnik współczynnika pozwala maksymalnie na trzykrotność)?

Featured Site

Przy jakim procencie Twojego kapitału, chciałbyś zaprzestać śledzenia?

Jakie ustawienia naśladowania są dostępne i jak mogę je zmienić?

Ustawienia naśladowania dostępne dla strategii są następujące: Alokacja kwoty w USD, Maksymalna procentowa strata strategii, Mnożnik proporcjonalny, Kroczący stop procentowy (kapitału) i Punkt wyzwalający zysk. Wszystkie są konfigurowalne, a kroczący stop procentowy, maksymalna procentowa strata strategii i punkt wyzwalający zysk mogą być modyfikowane w dowolnym momencie przez inwestora. Naśladując strategię masz możliwość automatycznego skopiowania wszystkich otwartych pozycji lidera poprzez zaznaczenie pola wyboru. Gdy zostanie ono odznaczone Twój portfel będzie składać się tylko z pozycji, które lider otworzy od momentu, w którym zacząłeś naśladować daną strategię.

Kiedy zaczynam naśladować strategię i rynek jest otwarty, ile lotów zostanie otwartych?

Jest to określane przez stosunek pomiędzy Twoim alokowanym kapitałem, a kapitałem alokowanym lidera. Na przykład: Przyjmijmy, że alokowałeś 5 000 USD do strategii i wybrałeś mnożnik 1. Załóżmy, że kapitał lidera tej określonej strategii to 10 000 USD. Jeśli lider otworzy transakcję o wielkości 3 lotów, Ty otworzysz transakcję 1,5 lota. (5 000/10 000) * 1 (mnożnik) * 3 (liczba lotów otwarta przez lidera) = 1,5.

Czy mogę zamknąć pojedynczą pozycję strategii, którą naśladuję?

Tak, możesz. Możesz manualnie zamknąć każdą otwartą pozycję z sekcji „Otwarte pozycje“ na stronie „Portfel“. Możesz również zamknąć pojedynczą pozycję z sekcji „Otwarte pozycje“ na stronach szczegółów poszczególnych strategii. Po zamknięciu pozycje zostaną odzwierciedlone w tabeli historii transakcji.

Jak mogę zatrzymać naśladowanie strategii?

Możesz zakończyć naśladowanie strategii na kilka różnych sposobów:

Klikając na symbol minus przy danej strategii na stronie „Strategie“.

Klikając na symbol minus przy danej strategii w sekcji „Przegląd strategii“ na stronie „Przegląd“.

Featured Site

Klikając na symbol minus przy danej strategii w sekcji „Naśladowane strategie“ na stronie „Portfel“.

Bezpośrednio ze strony szczegółów strategii, klikając „Przestań naśladować“ w prawym górnym rogu.

Gdy przestaniesz naśladować strategię, wszystkie aktualne otwarte pozycje, związane z tą strategią również zostaną zamknięte, wszystkie alokowane środki z nią związane przelane do Twojego portfela, a ona sama zostanie zarchiwizowana i nie będzie dłużej częścią jego wyników. W każdym momencie masz możliwość ponownego jej naśladowania.

W każdym przypadku zostaniesz poproszony o potwierdzenie swojego działania, gdy to zrobisz stratega zostanie usunięta z Twojego portfela, co zostanie zasygnalizowane wyświetleniem odpowiedniej wiadomości.

Comments are closed.