FxPro CSR

Az FxPro számos helyi és nemzetközi karitatív szervezet tevékenységében vesz részt. Célunk, hogy egy boldogabb jövőt teremtsünk a ma nélkülözni kényszerülő gyermekek számára. Ezért aktív hozzájárulásunkkal támogatjuk az oktatás, a táplálkozás és az életminőség javításával kapcsolatos kezdeményezéseket. A változás katalizátora szeretnénk lenni, szeretnénk hozzájárulni a gyermekek közösségeken belüli fejlődéséhez, mert minden gyermek megérdemli azt, hogy felfedezhesse a saját magában rejlő lehetőségeket.

Nemzetközi vállalatként sokszínű, multikulturális munkaerőnk van, ezért a jótékonysági munkánk úgy lehet a leghatékonyabb, ha a munkatársainkat is arra buzdítjuk, hogy vegyenek részt az általuk választott karitatív szervezetek munkájában. Keményen dolgozunk annak érdekében, hogy erős és hosszan tartó kapcsolat alakuljon ki a vállalat és azok között a közösségek között, amelyekkel együttműködünk. Ennek eredményeként az FxPro számos jótékonysági szervezettel áll kapcsolatban – az utóbbi hónapokban az UNICEF-nek és a Vöröskeresztnek, helyi és nemzetközi kórházaknak, gondozó intézeteknek, valamint jótékonysági alapoknak adakoztunk.

Featured Site

Szabályozási nyilatkozat

Számunkra a társadalmi felelősségvállalás azt jelenti, hogy etikus módon működünk, csökkentve a környezeti hatásunkat, felelősségteljesen vezetve a vállalati egységeinket és megfelelő bánásmódban részesítve kollégáink és partnereink.

Etika és az üzletmenet

Az FxPro biztosítja azt, hogy az ügyfeleink számára elvégzett munka a legmagasabb szakmai és etikai szabványok szerint történik. A vállalat az összes létező jogszabálynak, törvénykezésnek és munkavégzési kódrendszernek megfelel azokon a területeken, ahol műveleteket hajt végre.

Az FxPro összetett eljárásokkal rendelkezik az alkalmazottait érintő műveletekkel kapcsolatosan. Létrehoztunk egy egyéni tanúsítványszerző folyamatot, ahol minden alkalmazott kifejezésre juttatja azt, hogy megfelel az Üzletmeneti kódexnek és az Etikai kódexnek. Emellett minden alkalmazott meg kell feleljen a következő eljárásoknak: Érdekütközések, Kapcsolatos partnerutalások és Visszaélések.

Ezek az eljárások a legszigorúbb alkalmazható rendelkezések és jogi követelmények, melyek az FxPro-t érintik. Ezek az eljárások nemzetközi szinten vannak alkalmazva az FxPro-csoporton belül.

Közösség

Az alkalmazottakat arra bíztatjuk, hogy támogassák és vegyenek részt közösségi foglalkozásokon. Hisszük, hogy ha alkalmazottaink tetszés szerinti alapítványokkal dolgoznak együtt, nem pedig a vállalat által meghatározott szervekkel, maximalizáljuk a dolgozóink elhivatottságát és erőfeszítéseit a különböző önkéntességi megmozdulások során, növelve a saját egyéni elégedettséget is.

Featured Site

Aktívan együttdolgozunk számos regisztrált alapítvánnyal helyi és nemzetközi szinten is, azzal a céllal, hogy megváltoztassunk a jelenleg támogatásra szoruló gyermekek életét. Hisszük, hogy minden gyermek és fiatal egyedi lehetőséget rejt magában és kötelességünk megadni nekik azt a támogatást, melyre szükségük van a lehetőségek kiaknázásához. Az FxPro reményei szerint segíthet a gyermekeknek saját közösségeiken belüli fejlődésükben, ha olyan programokat támogat, melyek javítják az oktatási és élelmezési állapotokat valamint növelik az általános életszínvonalat.

Alkalmazottak

A munkavállalóink sikerünkhöz alapvető fontosságúak, és mindent megteszünk azért, hogy olyan munkakörülmények között dolgozzanak, mely igazságosságot és tiszteletet sugall.

Az FxPro emberi erőforrási eljárásaiba való bepillantás
  • Szigorúan megkülönböztetés-ellenes és egyenlő lehetőségeket biztosító eljárások
  • Kezdő munkatársainknak emelt számú képzési lehetőségek
  • Gyermekgondozók/felnőttgondozók részére rugalmas munkakörülmények biztosítása
  • További támogatás azoknak a munkavállalóknak, akik a cég profiljába illő tanulmányokat folytatnak szakmai képzésük vagy tagságuk teljesítése érdekében

Környezet

Az FxPro-nál mi arra törekszünk, hogy csökkentsük a szénlábnyomunkat, mégpedig úgy, hogy folyamatosan növeljük a tudatosságot és lépéseket teszünk annak érdekében, hogy csökkentjük az energiafogyasztásunkat és a hulladékot az irodáinkon belül. A vállalatunk környezeti határa az irodáink mindennapi működtetéséből, az irodaszerek használatából és közlekedésből áll.

Most megismerhet néhányat azokból a kezdeményezésekből, melyeket a környezeti hatásunk csökkentése miatt vezettünk be:
  • Szelektív hulladékgyűjtés és szerves kukás elhelyezése a konyhákban
  • Mobiltelefonok, számítógépek (asztali és hordozható), fluoreszkáló lámpák és elemek szelektív gyűjtése
  • Takarékos villanyégők és időzítők, érzékelők használata irodai lámpák esetében
  • A telekonferenciák számának növelése az utazások csökkentése érdekében

Comments are closed.