Co je to úvěrový limit FxPro SuperTrader? Úvěrový limit FxPro SuperTrader je služba, kterou nabízíme našim SuperTrader klientům, abychom jim pomohli splnit požadavek na kapitalizaci 10 000 $, aniž by... more" />

Credit Line

Co je to úvěrový limit FxPro SuperTrader?

Úvěrový limit FxPro SuperTrader je služba, kterou nabízíme našim SuperTrader klientům, abychom jim pomohli splnit požadavek na kapitalizaci 10 000 $, aniž by museli vložit celou částku.

Úvěrový limit není bonusem, ale (až 4x) násobitelem kreditu. To znamená, že můžete vložit pouhých 2 000 $ a k dosažení minimální investiční částky použít násobitel kreditu. Například:

Featured Site

2 000 $ X 4 (max. násobitel) = 8 000 $ + 2 000 $ (počáteční investice) = 10 000 $.

Je používání limitu bankovního úvěru spojeno s riziky?

Klienti by měli vzít na vědomí, že používání úvěrového limitu stejně jako potenciální zisky může zvýšit také potenciální ztráty. Vezměte prosím na vědomí, že všechny ztráty se použijí na vaši původní investici a ne na úvěrový limit poskytnutý společností FxPro.

Ačkoliv vám používání úvěrového limitu umožňuje alokovat finanční prostředky do strategií, zatímco se zmenšuje vaše jmění, tak vaše portfolio zůstává náchylné na požadavky na marži, pokud hodnota vašeho jmění klesne pod úroveň, která již nezaručuje vaše otevřené pozice. Jakmile vaše jmění (mínus násobitel) klesne na 6 % vaší částky úvěru, pak obdržíte požadavek na marži. Pokud vaše jmění klesne na 3 % vašeho úvěrového limitu, pak se vaše zkopírované strategie automaticky zastaví a vaše portfolio bude uzamčeno.

Jaké doklady potřebuji pro žádost o limit bankovního úvěru?

Pokud vám byl schválen účet SuperTrader, znamená to, že jste nám již zaslali všechny potřebné doklady.

Jak dlouho trvá schválení limitu bankovního úvěru?

Limit bankovního úvěru je k dispozici v rámci účtu, jakmile bude schválen účet SuperTrader. Budete mít možnost zažádat o multiplikátor bankovního úvěru na částku převodu z účtu Vault na účet SuperTrader v části „Správa prostředků“ na účtu Direct.

Featured Site

Co znamená „volná částka“ v souvislosti s limitem bankovního úvěru?

Volná částka je objem ekvity, kterou si můžete vybrat. Představuje vloženou částku +/- jakýkoli realizovaný zisk nebo ztrátu vyplývající z investic. Nerealizovaný zisk a ztráta z vašich aktuálně otevřených pozic nejsou do volné částky zahrnuty a vypočítávají se teprve po ukončení pozic.

Jak si mohu změnit multiplikátor bankovního úvěru?

Multiplikátor bankovního úvěru si můžete změnit, když zadáte první převod mezi účtem Vault a účtem SuperTrader. Nový multiplikátor vyberete v části „Správa prostředků“. Mějte prosím na paměti, že všechny otevřené pozice a strategie je nutné nejdříve zavřít. Budete požádáni o schválení této operace v rámci účtu Direct při převodu.

Jak mohu vybírat zisky a počáteční vklady?

Celou volnou částku můžete vybrat v části Správa prostředků účtu Direct. Při zadávání výběrů mějte prosím na paměti, že pokud chcete vybírat větší množství prostředků než jen zisky, musíte vybrat také celou volnou částku. Příklad: pokud váš počáteční vklad činí 10 000 $ a vydělali jste 2 000 $, můžete vybrat jakoukoli částku až do výše 2 000 $ nebo celou částku 12 000 $.

How does the credit line affect subsequent deposits? Jakým způsobem limit bankovního úvěru ovlivňuje následné vklady?

Při každém převodu prostředků z účtu Vault na účet SuperTrader budete mít možnost použít multiplikátor bankovního úvěru. Pokud se rozhodnete multiplikátor bankovního úvěru použít, musíte nejdříve zavřít všechny otevřené pozice a strategie. Budete vyzváni ke schválení této akce v rámci účtu Direct. Vaše pozice budou automaticky uhrazeny za převládající tržní cenu a nový zůstatek bude uveden na platformě. Pokud se pokoušíte převádět prostředky z účtu Vault na účet SuperTrader bez používání multiplikátoru bankovního úvěru (multiplikátor úvěru 0), vaše stávající kopírované strategie nebudou ovlivněny.

Je pro účet SuperTrader stanoveno upozornění na marži?

K upozornění na marži dochází při používání multiplikátoru bankovního úvěru. Důvodem je skutečnost, že využívání bankovního úvěru umožňuje provádět větší investice než v případě vlastního kapitálu. K upozornění na marži dojde, pokud ekvita (po odečtení multiplikátoru) klepsne na 6 % částky úvěru. Pokud váš kapitál činí 10 000  a limit bankovního úvěru 20 000 (multiplikátor 2), dojde k upozornění na marži, pokud vaše ekvita klesne na 1 200 (6 % z 20 000 = 1 200). Pokud vaše ekvita bude i nadále klesat a dosáhne úrovně 3 % limitu bankovního úvěru, v tomto případě 600 (3 % ze 20 000 = 600), bude zkopírovaná strategie automaticky zastavena a portfolio zablokováno.

Mohu platformu používat bez vložení celé částky?

Ano, můžete. Aby byl nástroj SuperTrader ještě přístupnější, nabízíme nyní limit bankovního úvěru, který efektivně znásobí hodnotu vašich investic až 3x. Klienti mohou vložit 1 000 $ a využít násobitel 1 pro splnění minimální částky investice (1 000 $ * 2 = 2 000 $).

Kolik stojí používání limitu bankovního úvěru?

Náš bezúročný limit bankovního úvěru je nabízen zcela zdarma.

Featured Site

Co mám dělat, pokud nechci využívat multiplikátor bankovního úvěru při dalším vkladu?

Pokud splníte požadavek minimálního zůstatku účtu ve výši 2 000 $, nemusíte při vkladech využívat multiplikátor bankovního úvěru. Toto se však netýká otevřených pozic a strategií při převodu prostředků.

Comments are closed.